Het aantal ouderen groeit sterk. Steeds meer mensen doen een beroep op professionele zorg. Het aantal zorgmedewerkers groeit echter niet mee. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de zorg die wordt verleend. Wat is noodzakelijk en wat kan anders worden georganiseerd? Zo kunnen zorgmedewerkers het werk doen waarbij ze écht onmisbaar zijn. De hulp van naasten is daarbij erg belangrijk. Bovendien vinden mensen het vaak fijn om de dagelijkse taken, met een beetje hulp van een naaste, zelf te blijven doen. Het geeft structuur en invulling aan de dag.

Vaak willen mensen wel helpen bij de verzorging van hun naaste, maar zijn bang iets verkeerd te doen, ergens niet aan te denken of ze weten niet hoe ze moeten starten. Vanuit Watsnjoe kijken we continu hoe we de zorg anders in kunnen richten en zoeken samen met zorgmedewerkers wat hierbij kan ondersteunen. Op initiatief van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van Thebe is voor een aantal eenvoudige handelingen een instructievideo voor mantelzorgers gemaakt. In deze video’s wordt stap voor stap voorgedaan hoe een mantelzorger een bepaalde handeling kan uitvoeren. Eenvoudig en duidelijk.

De video’s kun je hieronder bekijken. Er zijn video’s gemaakt van de volgende handelingen:

  1. Helpen met veilig douchen
  2. Helpen bij het uit- en aankleden
  3. Helpen bij het puffen (inhaleren) met voorkamer
  4. Helpen bij het aantrekken van steunkousen
  5. Helpen bij het aanreiken van medicijnen