Op donderdag 1 juni 2023 is in het MindLabs gebouw aan de Spoorzone in Tilburg de ‘werkplaats’ van Watsnjoe officieel geopend. Watsnjoe is een uniek initiatief van Thebe, De Wever en Mijzo, in samenwerking met andere ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant. In de werkplaats komen zorgprofessionals met studenten, docenten en bedrijven bijeen om aan de slag te gaan met innovaties. Samen gaan zij op zoek naar oplossingen voor knelpunten op de werkvloer. Dit kunnen bestaande oplossingen zijn of ideeën die ze uitwerken tot nieuwe producten. Naast deze fysieke plaats wordt ook gewerkt aan een digitaal platform om te informeren en inspireren.

Sfeerimpressie van de opening van de werkplaats

Uitdagingen
Bij de opening onderstreepten de drie bestuurders tijdens een interviewgesprek het belang van een goede samenwerking. Mireille de Wee, raad van bestuur Mijzo: “De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment overal in de maatschappij voelbaar. Ook in de zorg zijn er te weinig medewerkers om de zorg voor de steeds grotere groep ouderen op dezelfde manier te blijven bieden. Tegelijkertijd zien we dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De zorg moet daarom écht anders georganiseerd worden. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Regionale samenwerking
Om die reden werken de drie organisaties op steeds meer thema’s samen, ook in regionale samenwerkingen met andere zorgorganisaties en ketenpartners. “Zo bundelen we de krachten en hoeft niet iedere organisatie zelf het wiel uit te vinden”, aldus Agnes Klaren, raad van bestuur Thebe. “Samen proberen we antwoorden te vinden op de uitdagingen die op ons af komen. Innoveren is daarbij noodzakelijk. Het gaat dan om innovaties in brede zin. Dit kunnen nieuwe technologieën of producten zijn, of sociale innovaties. Ook kijken we of we bepaalde processen wellicht slimmer of beter kunnen organiseren.”

Het ontstaan van Watsnjoe
Het idee voor Watsnjoe is ontstaan tijdens het online innovatiecongres met dezelfde naam, dat de drie organisaties in juni 2021 hebben georganiseerd. Chantal Beks, raad van bestuur De Wever: “Tijdens de 14-uur durende radio-uitzending en livestream hebben we ontdekt hoe leuk en zinvol het is om samen op te trekken om de zorg te vernieuwen, Daarmee kunnen we het werk voor de zorgmedewerkers fijner maken en het leven van de cliënten die zorg en ondersteuning van ons ontvangen veraangenamen.” In het najaar van 2023 krijgt ook het innovatiecongres een vervolg.

Kennismaking met innovaties
De officiële opening was onderdeel van een drie dagen durend evenement op 31 mei en 1 en 2 juni. Medewerkers vanuit de verschillende organisaties hebben deelgenomen aan interessante workshops, proeverijen en presentaties of zijn gewoon binnengelopen om een kijkje te nemen op deze inspirerende locatie. Deelnemers konden bijvoorbeeld kennismaken met verschillende zorginnovaties, ervaren hoe het is om dementie te hebben tijdens een training met een VR-bril of leren wat de mogelijkheden en risico’s zijn van ChatGPT.

De naam Watsnjoe is afgeleid van het Engelse ‘what’s new?’, met een knipoog naar de Brabantse roots van de organisaties.